Propozycje #Porozumienia Bielsko-Biała

Program Porozumienia dla Bielska-Białej Mieszkanie MIX

W 2016 roku w Bielsku-Białej oddano do użytku 554 mieszkań. 262 z nich (głównie chodzi o domy) wybudowały osoby indywidualne na własny użytek. Resztę wybudowali deweloperzy z przeznaczeniem na sprzedaż albo wynajem. Na każdych 1’000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,22 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa śląskiego, która wynosi 2,42, ale jednocześnie mniejsza od średniej dla całej Polski (4,25).
Niestety miasto Bielsko-Biała nie podejmuje się budowy mieszkań czynszowych z myślą o rodzinach, których nie stać na kupno mieszkania lub nieposiadających zdolności kredytowej. Na razie jedynymi graczami na rynku wielorodzinnego budownictwa w Bielsku-Białej są deweloperzy. Należy to zmienić, aby w naszym mieście chcieli pozostawać ludzie młodzi będący na dorobku, a także, aby sprowadzały się do nas osoby z innych miejscowości, zwiększając tym samym potencjał społeczny i gospodarczy Bielska-Białej.
Budownictwo społeczne niemal nie istnieje w Bielsku-Białej. Według danych GUS, ostatnie mieszkania spółdzielnie oddały do użytku w śladowej ilości w 2003 roku, podobnie jak Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (BBTBS). To ostatnie jest spółką miejską i powinno być aktywnym aktorem na lokalnym rynku mieszkaniowym, ale niestety nie jest. Dysponuje jedynie 296 lokalami i nie planuje żadnych inwestycji.

 

Program Porozumienia na Rzecz Rozwoju Komunikacji i Transportu w Bielsku-Białej

Program Porozumienia na Rzecz Rozwoju Komunikacji i Transportu w Bielsku-Białej został opracowany przez członków Porozumienia Regionu Podbeskidzie, którzy korzystali z doradztwa pracowników naukowych i doświadczonych specjalistów. Na zawartość programu wpływ miało także badanie ankietowe przeprowadzone wśród blisko 2 tys. mieszkańców.

Program obejmuje sześć obszarów:

1. Integracja miejskiego transportu zbiorowego z indywidualnym transportem samochodowym oraz rowerowym.

2. Integracja transportu zbiorowego miasta Bielsko-Biała z usługami PKS Powiatu Bielskiego i Kolei Śląskich.

3. Upowszechnienie miejskiego transportu autobusowego.

4. Radykalna rozbudowa ścieżek rowerowych i upowszechnienie roweru jako miejskiego środka transportu.

5. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych poprzez budowę parkingów wielopoziomowych.

6. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu pojazdów.

Bielsko-Biała Specjalną Strefą Ekonomiczną

Musimy pilnie stworzyć w Bielsku-Białej ekosystem sprzyjający powstaniu i rozwojowi nowoczesnych technologicznie i wysoko marżowych biznesów zdolnych do podejmowania walki konkurencyjnej na rynkach krajowych i globalnych. Pozwoli to m.in. na zwiększenie atrakcyjności bielskiego rynku pracy, a tym samym odwrócenie negatywnych trendów demograficznych. Jednocześnie potrzebujemy uchronić miasto przez migracją kapitału oraz pracowników do Krakowa, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz ośrodków w Czechach i na Słowacji.

Program Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców

Program Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców został opracowany przez członków Koła Podbeskidzie Porozumienia (wcześniej Polska Razem Zjednoczona Prawica), którzy korzystali ze wskazówek zaplecza eksperckiego związanego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organizacji pozarządowych.

Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców to unikalny w skali kraju program rozwoju intelektualnego i społecznego obejmujący wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe i średnie w Bielsku-Białej.

Zakłada rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży ciekawości poznawczej,  inspirowanie ich do twórczego myślenia oraz wzmacnianie zainteresowań głównie w obszarze dyscyplin przyrodniczych oraz inżynierskich. Jednocześnie program służy popularyzacji nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań gospodarczych.